Sunday, June 22, 2008

Staff Party 2008



pengadil.....2 pengadil dalaman dan 1 pengadil jemputan khas.


Dj terkenal Kondo Istana. Control










No comments: